Rekisteriseloste Tuusulan kunnan CV-tietokannalle (Henkilötietolaki 523/99 10 §)

 1. Rekisterinpitäjä
  Tuusulan kunta
  Hyryläntie 16, PL 60
  04301 Tuusula
  Puhelin: (09) 87181
  Faksi: (09) 8718 3072
  Sähköposti: etunimi.sukunimi@tuusula.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
  Ritva Havas
  Sähköposti: ritva.havas@tuusula.fi
 3. Rekisterin nimi
  Tuusulan kunnan CV-tietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  CV-tietokannan tietoja käytetään Tuusulan kunnan sähköisessä rekrytoinnissa. Henkilöt voivat omalla suostumuksellaan antaa tietonsa Tuusulan kunnan CV-tietokantaan. (Henkilötietolain 8§.)
 5. Rekisterin tietosisältö
  Tallennettavat tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuu kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietolähteenä on käyttäjä itse, sekä mahdolliset hänen osoittamat suosittelijat.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  CV-tietokanta toimii Internetissä, jota kautta tallennetut tiedot on rajoitettu Tuusulan kunnan rekrytointihenkilöstön käyttöön.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  CV-tietokannan käyttöoikeus on Tuusulan kunnan rekrytointiin osallistuvilla työntekijöillä.
  Palvelun tarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.
 9. Tarkastusoikeus
  Henkilöllä on Henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle.